HE Kontorsmiljö AB har i mer än 30 år levererat möbler till offentlig miljö och med vår goda erfarenhet, kompetens och tillgänglighet får kunden alltid bästa möjliga hjälp, från idé till färdig arbetsmiljö. Vi arbetar med välkända leverantörer, ledande inom inredning för offentlig miljö, som arbetar hårt för att ha en hög nivå när det gäller kvalité, miljö och ergonomi. Kommuner, såsom framförallt Karlstads Kommun, har varit en av de större kunderna under hela denna tid.


Företaget har för närvarande 3 anställda och moderna lokaler på Våxnäs Centrum med en utställning som är lättillgänglig för kunden. Kontoret och utställningen är normalt alltid bemannad för att tillgängligheten ska bli så hög som möjligt.


Genom samarbete med våra kunder arbetar vi fram kompletta inredningsförslag med, bland annat, ritningar (två- och tredimensionella), färgsättningar och materialprover. Monteringsarbeten görs av egen personal och vid större projekt så använder vi oss ibland av projektanställda.


Jan-Erik Swensson, en av företagets inredare, har arbetat med företaget under hela dess tid. Han har genom sin långa erfarenhet erhållit en stor kompetens och har även genomgått såväl interna utbildningar hos våra leverantörer som externa kurser.


 

Hans-Olow Swensson